Osmanlı bürokrasisinde görev yapan memur ve bürokratların çoğunluğu Türk kökenlidir. Memurluk bazı ailelerde çok uzun yıllar babadan oğula devam etmiştir. Çocuğu olmayanlar kendi akrabalarını da aynı mesleğe dahil ettirmişlerdir. Bir kâtibin üç-dört oğlunun dahi babasının bürosunda görev yaptıkları görülmektedir.