Lale Devri'nde süslü bahçeler ön plana çıktı. Özellikle laleye ilgi büyük ölçüde arttı. Bu dönemde lale hakkında birçok kitap yazıldı. Bu eserlerde lale cinsleri, tohumların kimler tarafından elde edildiği, lalelerin özellikleri belirtilirdi. Şairler, yeni ortaya çıkan laleleri methettiler. Lale yetiştirme bir hastalık haline gelmişti. Yapılan toplantılarda yeni yetiştirilen laleler isimlendiriliyor, özellikleri tespit ediliyordu.

Laleye talebin aşırı artması fiyatları da yükseltti. Bunun üzerine devlet lalelerin türlerine göre fiyatlarını belirledi. Gerek Cevdet Paşa olsun, gerekse Ahmed Refik bu dönemde lale soğanlarının 500 ile 1000 altına bile satıldığını söylerler. Ancak bu konuda araştırmalar yapan Münir Aktepe bu abartılı bilgilerin resmi kayıtlarla uyuşmadığını belirtir. Aktepe’nin dönemin kaynaklarından bulduğu bilgilere göre 239 lale çeşidi arasında en pahalısı 50 altına satılan ve 1717’de Vefalı Mehmed Bey’in yetiştirdiği “Nize-i Rummanî” adlı laledir.