Viyana bozgunundan sonra kendisini toparlamaya çalışan Osmanlı İmparatorluğu Venedik ve Rusya’yı mağlup etmişse de 1715-1718 savaşlarında Avusturya’ya yenilerek Sırbistan’ın büyük bölümünü kaybetmişti. Bürokrat kökenli olan Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa, Pasarofça Antlaşması’ndan sonra yaklaşık 35 yıldır süren savaş dönemine son verdi. Barış, eğlence ve yenileşme dönemini başlattı. Bu barış antlaşması ile 1683’ten bu yana süre gelen karışıklıklar sona erdi ve 1730 yılına kadar sürecek olan 12 yıllık Lale Devri başladı.