Osmanlı İmparatorluğu ilk defa Avrupa devletleri içerisinde yer aldı. Tanzimat ile başlayan ıslahat süreci, dışarıdan bir saldırı korkusu olmadan devam ettirilebildi. Ali ve Fuad Paşalar kafalarındaki reformları rahatlıkla yapabildiler. Avrupa tarzı devlet yönetimi yavaş yavaş imparatorlukta uygulanmaya başlandı.

İstanbul’da savaş süresince çok sayıda Avrupalı asker, subay ve onların aileleri yaşamıştı. Avrupalılar’ın, İstanbul sokaklarında görülmesi, Osmanlılar’ı onların yaşam tarzlarına alıştırdı ve Avrupa modası İstanbul’a girdi. Bütün Avrupalılar’a düşman gözüyle bakma azaldı. İngiliz ve Fransız elçilerinin Osmanlı yönetimi üzerindeki etkisi arttı. Bu savaştan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda sadrazam ve nazır olabilmede, bu iki elçiliğin desteğini temin etmek önemli bir unsur haline geldi.

Savaş sürerken Sultan Abdülmecid, daha sonra da Sadrazam Reşid Paşa, Fransız elçiliğini ziyaret ettiler. Osmanlı tarihinde ilk defa padişah ve sadrazam bir elçiyi ziyaret etmişti. Savaş sonrasında Sultan Abdülmecid, Fransız Elçiliği’nde tertip edilen baloya Lejyön Dönor nişanını takarak katıldı. İlk defa bir Osmanlı padişahı bir baloya katılıyordu. Abdülmecid’in amacı Rusya ile yakınlaşan Fransa’yı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yanına çekmekti.

Paris Antlaşması’ndan sonra ise Paris’teki Osmanlı Elçiliği’nde, Fransa İmparatoru III. Napolyon’un da katıldığı bir balo düzenlendi. Osman Devleti bu savaş sayesinde oluşan yakınlıktan istifade etti.