1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, Şark Meselesi’nde en önemli dönüm noktasıdır. Osmanlı İmparatorluğu, bu savaşta, tarihinde ilk defa tek bir devlet karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştı. Savaşın sonunda Osmanlı tarihinin en ağır antlaşmalarından biri olan Küçük Kaynarca Antlaşması’nı imzaladı.

Artık Şark Meselesi’nde yeni ve en etkili aktör olarak Rusya sahnedeydi. Şark Meselesi’nin merkezine yerleşen Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’nun bundan sonra en amansız rakibi olacak ve Osmanlı tarihinin gidişatını değiştirecekti.