1768-1774 Savaşı'yla ilgili eserlerin çoğunda Osmanlı Devleti’nin hiçbir hazırlık yapmadan savaş kararı aldığını ve bunun daha sonraki mağlubiyetlerin ana sebebi olduğu yazar. Ayrıca yine bu eserlerde Ekim 1768’de savaş ilan edilmesi üzerine Nisan 1769’a kadar Rusya’ya hazırlık yapmak için zaman kazandırıldığı için Osmanlı devlet adamları eleştirilir. Fakat bu bilgiler doğru değildir.

Osmanlı devlet adamları daha 1763’te bir savaş olması ihtimalini göze alarak sınır kalelerinde bazı hazırlıklar yapmışlar, kale surlarını tahkim etmişler ve erzak depolamışlardır. Bu hazırlıklara rağmen savaş başladığında Osmanlı tarafında ciddi sıkıntılara yaşandığı da tarihi bir vakıadır. Sıkıntıların en önemli sebebi ise hiç hazırlık yapılmaması değil hazırlıkların ancak bir sene yetecek kadar yapılmasıdır. Osmanlı devlet adamları savaşın bir yıldan fazla sürmeyeceğini düşünmüşlerdi.