Yeniçeriler 1525 yılında İstanbul’da bir kez daha isyan ettiler ve şehrin büyük bir kısmını yağmaladılar. Veziriazam İbrahim Paşa’nın, isyan eden Hain Ahmed Paşa sorununu bertaraf etmek için 1524’te Mısır’a gitmesini fırsat bilen muhalifleri yeniçerileri isyana teşvik ettiler.

Kanuni Sultan Süleyman, Edirne’den yeni dönmüş ve Kağıthane’ye gelmişti. Padişahın yokluğundan da faydalanan yeniçeriler İstanbul’da başta Veziriazam İbrahim Paşa’nın sarayı olmak üzere, önde gelen devlet ricalinin konaklarını, gümrükleri ve halkın evlerini yağmaladılar.

Kağıthane’de bulunan Sultan Süleyman, askerin isyan ettiğini öğrenir öğrenmez hemen deniz yoluyla İstanbul’a geldi. Sultan, ilk iş olarak geniş bir soruşturma yaptırdı ve askeri tahrik ettikleri anlaşılan Yeniçeri Ağası Mustafa Ağa ile Reisülküttab Haydar Efendi’yi derhal idam ettirdi. Padişahın hızlı ve sert bir şekilde olaya müdahale etmesiyle isyan daha fazla yayılmadan yatıştırıldı.