Napolyon sorununun ortadan kaldıran Avrupa devletleri, içindeki dengeleri tekrar kurmak için Viyana’da bir kongre düzenlediler. Avusturya Başbakanı Metternich, Viyana Kongresi’ne Osmanlı İmparatorluğu’nu da davet etti ancak Babıali bu davete olumsuz cevap verdi. İngiltere de Osmanlı İmparatorluğu’nun kongreye katılmasını istemişti.

Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’nun kongreye katılmamasını fırsat görerek, Türkler’le olan meselelerini “Şark Meselesi” adı altında Avrupa devletlerine kabul ettirmeye çalıştı. Bundan önce de Batı için bir ''Şark Meselesi'' vardı ancak Viyana Kongresi gibi milletlerarası meselelerin görüşüldüğü bir platformda ilk kez dile getiriliyordu.

Avrupa devletleri bir Şark Meselesi’nin varlığını bu kongre ile kabul ettiler. Fakat meselenin nasıl çözüleceği konusunda bir anlaşmaya varamadılar. Kongreye Osmanlı İmparatorluğu katılmamasına rağmen İngiltere ve Avusturya temsilcileri, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir Avrupa devleti sayılarak toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini savunmuşlardı.

Ancak Rusya şiddetle karşı çıktığı için bu istekler kabul görmedi. Viyana Kongresi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü konusunda tartışmaların yaşanması gelecek yıllarda Osmanlı topraklarının Avrupa devletlerinin mücadele sahası olacağının bir işaretiydi.