Timar sisteminin Osmanlılarda, daha devletin yeni teşekkül etmeye başladığı dönemlerden itibaren tatbik sahası bulduğuna dair kayıtlar vardır. Bu konuda timar siteminin temel kaynağı olan bazı erken dönem tahrir defterlerinde, I. Murad, hatta Orhan Gazi’ye kadar uzanan atıflar bulunmaktadır. Diğer taraftan Aşıkpaşazâde Tarihi gibi ilk dönem kroniklerinde Osman Gazi dönemi anlatılırken zaman zaman “timar üleşdirmek”, “timar-eri” türünden timar sisteminine ait terimler kullanılmaktadır.

Ancak devletin tarih sahnesine çıkmasından 100-150 yıl sonra yazıldığını bildiğimiz bu kroniklerin, gerçekten Osman Gazi’nin uygulamalarını mı yansıttıkları, yoksa kendi dönemlerini geçmişe taşıma eğiliminde mi bulundukları konusunda kesin bir şey söylemek zordur. Timar sistemi, imparatorluğun tarihi gelişimine paralel olarak düşünülürse Orhan Gazi veya en geç I. Murad devrinde ortaya çıkmış olmalıdır.