Lale Devri’nin en önemli özelliği Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk defa yüzünü Batı’ya dönmesidir. Daha önce yapılan ıslahat faaliyetlerinde Osmanlı’nın geçmişi örnek alınırken, bu dönemden sonra yavaş yavaş Avrupa örnek alınmaya başlandı. İstanbul baştan başa imar edildi. Uzun süredir bakımsız kalmış devlet binaları, camiler, medreseler ve çeşmeler onarıldı.

Yeni saraylar, çeşmeler ve suyolları yapıldı. Tercüme heyetleri kurularak, çeşitli dillerden eserler Türkçe’ye çevrildi. Bunun yanısıra Batı dillerinden astronomi, fizik, felsefe gibi konulara ait eserler de tercüme edildi. Kitapların yangından kurtulması için yeni kütüphaneler kuruldu ve buralara önemli miktarlarda kitap toplandı.

İtfaiye teşkilatı olan tulumbacılar yeni bir tarzda örgütlendi. Matbaa kuruldu ve Avrupa’ya elçiler gönderildi. Başta çini olmak üzere, çeşitli imalathaneler kuruldu veya yeniden dizayn edildi. Bu dönemin en önemli icraatı olacak Avrupa tarzı asker yetiştirilmesine Üsküdar’da başlandı. Ancak bu teşebbüs Patrona İsyanı yüzünden asrın sonlarına kaldı.