İstanbul, Osmanlı döneminde birçok defa büyük yangınlara maruz kalmıştı. Lale Devri’nde ilk defa düzenli bir itfaiye teşkilatı olan Tulumbacı Ocağı kuruldu. 1721’de kurulan bu ocak yeniçeri teşkilatına bağlıydı. 50 kişiden oluşan tulumbacıların başında aslen Fransız olup, sonradan Müslüman olan Davud Ağa vardı. Davud Ağa, kendi icat ettiği tulumbayı 1718’deki Tüfenkhane ve 1720’deki Tophane yangınlarında kullanmış, yaptığı alet beğenildiği için sadrazam tarafından Yeniçeri Ocağı’na tulumbacıbaşı olarak tayin edilmişti.