1768 yılında Ruslar’la başlayan bu savaşta Osmanlı İmparatorluğu başlangıçta bazı başarılar elde etmesine rağmen, savaş Osmanlı kuvvetlerinin Rumeli cephesinde ağır mağlubiyetlere uğramaları, Çeşme’de Osmanlı donanmasının yakılması ve Kırım’ın bağımsızlığı ile sonuçlanmıştır. Bu savaş sonunda 17 Temmuz 1774’te imzalanan

Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı tarihinin en ağır antlaşmalarından birisiydi. Bu antlaşmayla 1475’ten itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde olan Kırım Hanlığı sözde bağımsızlığına kavuşarak Osmanlı idaresinden ayrıldı.

Bu durum Kırım’ın Rus idaresine girmesinin ilk basamağını teşkil etmiş, Rusya’nın Lehistan’ı paylaşmayı bitirdikten sonra, 1783’te Kırım’ı işgal ederek topraklarına katmasına vesile oldu. Müslüman Türkler’in yaşadığı Kırım’ın, Rus hakimiyetine geçmesi, Türk milletinde şiddetli tepki ve üzüntü meydana getirirken, Kırım’ın geri alınması arzusu uzun yıllar Osmanlı politikasının temelini oluşturdu.

Ayrıca, Kırım’ın Osmanlı hakimiyetinden çıkması, Karadeniz kıyıları, Anadolu, Boğazlar ve İstanbul’un Rus tehdidine maruz kalmasına sebep olduğu gibi, Osmanlı ordusu da Tatar kuvvetlerinin yardımından da mahrum kaldı.

Antlaşmanın en ağır maddelerinden biri de Osmanlı tarafının ödemesi gereken tazminatla ilgili maddedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş yılları 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşından sonra başlar. Osmanlılar, ilk defa bu savaşta tek bir devlet karşısında ağır bir mağlubiyet aldı ve bundan sonra bir daha belini doğrultamadı.

Bu durumda da en önemli sebeplerden birisi 1739’daki başarıdan sonra tehlike geçti diye yapılmakta olan askeri yeniliklerin terkedilmesi ve rehavet ortamına girilmesidir. XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Sanayi İnkılabı’nın meydana getirdiği gelişmeler yüzünden Avrupalı devletlerle ara gittikçe açıldı ve olaylar Osmanlı İmparatorluğu’nun aleyhine gelişti.