Padişahlar bayram törenleri haricinde şimşirlikte yaşayan şehzadelerle görüşmezdi. Hapis hayatı yaşayan şehzâdeler hocalardan eğitim de alamazlar, ancak cariyelerden bir parça okuma yazma öğrenirlerdi. Şimşirlik Osmanlı padişahlarının kardeş ve yeğenlerini toplu olarak öldürtmesini önledi.

Fakat saraydaki şehzadeler tahttaki padişah için zaman zaman bir tehdit unsuru olarak kullanıldılar. Şimşirlikteki hayat, Osmanlı tahtına çıkan padişahların silik kalmasına yol açtı. Özellikle XVII. yüzyılın ikinci yarısında tahta çıkan şehzâdelerin çoğu doğru düzgün eğitim almadıklarından ve dünyadan haberdar olamadıklarından tahta çıktıklarında ne yapacaklarını bilmiyorlardı.