Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana gelen Şehzade Bayezid isyanının ardından Anadolu’ya, daha sonraki yıllarda da imparatorluğun diğer bölgelerindeki önemli şehirlere yeniçeri garnizonları kuruldu. Bu yeniçeri birlikleri, zamanla o bölgelerde idareyi ele geçirip, merkezin hakimiyetini devre dışı bıraktılar. Devlet bu bölgelerdeki yeniçerilerin idaresini ve denetimini sağlayamadı.

XVI. yüzyılın sonlarında tüfekli piyade askeri ihtiyacının artması sebebiyle, yeniçeri ocağına kanunlara aykırı olarak devşirme olmayan çeşitli meslek gruplarından kimseler alındı. Daha önce askerlik dışında herhangi bir işle meşgul olmayıp, evlenmeden kışlalarında oturan yeniçeriler, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren sayılarının artması ve düzenlerinin bozulması ile bu duruma uymadılar. Yeniçeri ocağı, profesyonel askerlerden oluşan bir teşkilatken çeşitli meslekleri icra eden ve kışlalarına sadece maaş almak için uğrayan insanlarla dolu bir yer haline geldi.

XVIII. yüzyıla gelindiğinde ocak iyice bozuldu ve yeniçerilerin esamileri, yani görev beratları alınıp-satılan bir kağıt oldu. Bu yolla 5-10 kişinin maaşının bir kişi tarafından alınması sıkça görülen bir durumdu. İstanbul’da devlete karşı aslan kesilen yeniçeriler savaş meydanlarına gitmemeye, eğer gittilerse de kaçmaya başladılar. Talim yapmadıkları ve yeni gelişen askeri uygulamaları da kabul etmedikleri için Avrupalı askerler karşısında varlık gösteremeyip, aciz kaldılar.