Osmanlı elçilerinin yazdığı sefaretnameler arasında en fazla üzerinde durulan eser Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin 1720-1721 tarihli Fransa Sefaretnamesidir. Eser edebi ve tarihi kıymetinin yanısıra, Osmanlı toplum yaşantısına yaptığı etki açısından da önemlidir.

Bu sefaretname Osmanlı İmparatorluğu’nun batıya bakışının değişmesinde önemli rol oynamıştır. Babası ile birlikte Paris’e giden Mehmed Said’in Fransa’daki gözlemleri ve döndüğündeki icraatı önemlidir. Gerçek bir Osmanlı aydını olan Mehmed Said, Paris’te babasından daha çok dolaşmış, çevre edinmiş ve Fransa’yı dikkatli bir biçimde gözlemlemişti.

Matbaanın kurulmasında çok önemli rolü vardır. Ayrıca Fransa’dan İstanbul’a getirdiği kitaplar, elbiseler ve mobilyalar Osmanlı başkentinde batı modasının yayılmasına sebep oldu. Paris’te elçiyken gönderdiği tablolar sayesinde Türk minyatür sanatında yeni bir dönem açıldı.

Bu resimleri gören minyatürcüler, bilhassa Levni, minyatürle Batı üslubu arasında yeni bir tarz geliştirdi. Paris’ten getirilen Fontainebleau Sarayı resimleri, Lale Devri’nin önemli eğlence yerlerinden olan Kağıthane’deki sarayın yapımında model olarak kullanıldı. Fransa Kralı ve çevresindekilerin yaşam biçimleri taklit edildi.