Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mezopotamya bölgesi Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan bölgedir.

Tarih boyunca çok sayıda medeniyetin çıkış noktası olan Mezopotamya bölgesi Kuzey’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kuzey batıda Suriye, doğuda Irak ve güneyde Basra körfezine kadar uzanır. Bölge tarihi kaynaklarda ‘Medeniyetin beşiği’ olarak adlandırılmaktadır. Sümerler, Babilliler, Asurlular, Akadlar, Aramiler, Persler, Romalılar ve Osmanlılar gibi büyük medeniyetler bölgede yüzyıllar boyunca hüküm sürmüştür. Bunların dışında birçok kavim ve toplulukta Mezopotamya bölgesinde hayat sürmüştür. İlk okur yazar toplulukların yaşadığı coğrafya bakımından birçok farklı kültür ve medeniyetin doğuş yeri olma özelliğine sahiptir Mezopotamya bölgesi.

Bölgeye uygun iklim şartlarına sahip olması ve verimli toprakları nedeniyle tarih boyunca yoğun göç yaşanmıştır. Tarih boyunca çeşitli halkların bir arada yaşadığı bir bölge olan Mezopotamya genel anlamıyla Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklar için kullanılan bir isimdir. Bölge hiçbir zaman sınırlara sahip idari bir bölge konumunda olmamıştır. Mezopotamya coğrafyasının güney kısmında Basra Körfezi, kuzeyinde Toros, doğusunda Zağros Dağları, batısında da Suriye, Arabistan Çölü yer alıyor. Fırat ve Dicle nehirleri, Kurna’da birleşerek Basra Körfezi'nden denize ulaşır. Fırat ve Dicle nehirleri birleştikleri bölgede Şattü'l Arap nehri olarak isimlendirilir. Fırat ve Dicle’nin sürüklemiş olduğu topraklar bölgenin güneyindeki araziyi daha da verimli hale getirmiştir.

Verimli topraklara ve zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan toprakları çok eski zamanlardan beridir bölgenin istilalara ve savaşlara sahne olmasına neden olmuştur. Bölgenin büyük bir kısmı bugünkü Irak sınırları içerisinde yer almaktadır. Petrol kaynakların çokluğu nedeniyle Ortadoğu ve özellikle Mezopotamya bölgesi ABD ve batılı devletler gibi büyük ve sömürgeci güçler açısından cezbedici hale gelmektedir.