Yıldırım Bayezid, Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluk haline getirmek istemiştir. Döneminde kul sistemine ağırlık verilerek, aristokrat Türk ailelerinin devlet üzerinde nüfuzu sınırlandırılmaya çalışıldı. Merkezi bürokrasi düzenlenip, geliştirildi. Sultanın vergilendirme konusundaki titizliği ve hazineyi dolu tutma arzusu göze çarpmaktadır.

Halil İnalcık, Yıldırım dönemini Osmanlı tarihinde ilk merkeziyetçi devlet teşebbüsü olarak gösterir. Bayezid devri, Osmanlı denizciliğinin gelişimi açısından da dikkat çeken bir dönemdir. Fırat’tan Tuna’ya uzanan sahada merkeziyetçi bir imparatorluk kurmak amacıyla büyük siyasi ve askeri faaliyetlere girişen Yıldırım Bâyezid, bu doğrultuda güçlü bir donanmaya sahip olabilmek için de bazı düzenlemeler yaptı.

1390 yılında Sarıca Paşa’yı Gelibolu sancakbeyi rütbesiyle tersaneyi ve donanmayı düzenlemekle görevlendirdi. Gelibolu’daki kale iki yeni kule eklenerek tahkim edildi, liman genişletildi. Burası Boğaz’dan gelip geçen gemiler için bir gümrük istasyonu haline getirildi. Ticari faaliyetleri zedelenen Venedik, Gelibolu’ya yönelik bir saldırı düzenledi. Gemilerde hizmet etmek üzere genç bekarlardan deniz azebleri sınıfı kuruldu.

Candaroğulları, Aydınoğulları gibi beylikleri de hakimiyet altına alan Bayezid, kendi başlarına hareket eden Türk korsanlarını da yeni bir düzenlemeye tabi tutarak korsan gemilerinin de katıldığı bir Osmanlı donanması kurdu. Bu donanma 1391 yılında Adalar Denizi’nde boy göstererek Sakız’ı ve bazı adaları vurdu. Osmanlılar’ın bu dönemde denizlerdeki faaliyetleri, Venedikliler arasında ciddi rahatsızlık uyandırıyordu.

Bununla birlikte 1399’da Sarıca Paşa kumandasındaki Osmanlı donanmasının Bizans’ın yardımına gelen Maraşal Boucicaut idaresindeki Haçlı donanmasına mağlup olması, bütün gayretlere rağmen donanmanın henüz istenilen seviyeye getirilemediğini gösteriyordu.