28 Temmuz 1402 tarihinde meydana gelen Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid idaresindeki Osmanlı ordusu Timur karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Savaşta Bayezid iki oğlu ile birlikte esir düştü.

Sultanın savaş meydanından kaçmayı başaran üç oğlu ise devletin birliğini sağlayacak durumda değildiler. Timur, Anadolu’dan ayrılırken Osmanlı İmparatorluğu’nun tekrar eski haline gelmemesi için topraklarını parçalamıştı. Yıldırım zamanında ilhak edilmiş Anadolu beyliklerinin topraklarını eski bey ailelerine geri vermiş, üç Osmanlı şehzadesini de bulundukları yerlerin emiri olarak tayin etmişti.

Osmanlı Devleti dağılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. 11 yıl boyunca Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında mücadeleler devam etti. Bu döneme ''Fetret Devri'' adı verildi.