Yıldırım Bayezid'in küçük yaşta ölen oğulları haricinde yedi oğlu vardı. Ancak bunlardan Ertuğrul, Kadı Burhaneddin ile yapılan Kırkdilim Savaşı’nda ölmüştü. Bayezid, Ankara Savaşı’nda esir olup, kısa bir süre sonra öldüğünde, arkasında Süleyman, İsa, Musa, Mustafa, Mehmed ve Kasım adlarında altı oğlu kalmıştı. Ankara Savaşı’nın kaybedildiğini anlayan şehzadelerin bir kısmı adamlarıyla birlikte savaş meydanından kaçmışlardı.

Sultanın büyük oğlu Emir Süleyman, Veziriazam Çandarlı Ali Paşa ve diğer devlet ileri gelenleriyle devletin başkenti Bursa’ya gelmiş ve buradaki devlet hazinesi ile arşivini alarak Anadoluhisarı’na geçmişti. Bizans’a Rumeli’deki Osmanlı topraklarının bir kısmını bırakarak anlaşan Emir Süleyman önce Gelibolu’ya, ardından Edirne’ye gitti. Emir Süleyman, burada hükümdarlığını ilan etti. Anadolu’da Şehzade İsa ve Mehmed Çelebi vardı. İsa Çelebi Bursa’yı ele geçirmişti. Mehmed Çelebi ise Amasya-Sivas-Tokat civarlarına hakim olmuştu.

Yıldırım’ın Mustafa ve Musa isimli oğulları Timur’a esir düşmüş, en küçük oğlu Kasım ise Emir Süleyman tarafından Bizans’a rehin verilmişti. Yıldırım’ın şehzadelerinin ilginç bir yönü bir kısmının Çelebi ünvanı ile anılmasıdır. Bu ünvan şehzade karşılığı kullanılmıştır. Sefine-i Mevleviyye isimli bir eser Yıldırım’ın Germiyan hanedanından Devlet hatunla evli olmasından dolayı Musa, İsa ve Mehmed Çelebi gibi şehzadelere bu ismin verildiğini belirtir.

Mevlana’nın kızı Mutahhare Sultan Germiyan Beyi Süleyman Bey ile evlenmişti. Bu yüzden Yıldırım’ın çocukları Mevlana’nın torunu olmaktaydı. Bunlara Çelebi ünvanı bu yüzden verilmiş gibi gösterilir. Çelebi ünvanı daha sonraki dönemlerde de padişah çocuklarına ünvan olarak verildiyse de özellikle II. Bayezid’den sonra yerini şehzade ünvanı almıştır.