Anadolu'ya gelen Türkler'in büyük bir kısmı göçebedir. Ancak göçebe Türkler'in yanısıra önemli sayılabilecek miktarda yarı yerleşik ve tam yerleşik yaşayışta bulunan Türkler de gelmiştir. Faruk Sümer, göçebe Türkmenler'in dışında birçok aydın, sanatkar ve tüccarın da Anadolu'ya geldiğini belirtir.

Anadolu'ya asıl yerleşik nüfus, XIII. yüzyılda Moğol istilası sonucu Türkistan'daki şehirlerin tahrip edilmesi üzerine gelmiştir. Türkmenler, Anadolu'ya gelirken çadırlarını, yetiştirdikleri hayvanlarını, göçebe ve şehirli yaşayışa ait kültürlerini, silah, kıyafet ve edebi değerlerini de beraberinde getirdiler.