Fetret Devri’nden en çok faydalananlar arasında Anadolu Beylikleri de vardır. Yıldırım Bayezid tarafından ilhak edilmiş Aydın, Saruhan, Hamid, Germiyan, Menteşe gibi beylikler bu dönemde bağımsızlıklarını yeniden kazandılar. Bağımsız durumda olanlar da Osmanlı topraklarını işgal ettiler.

Fetret Devri mücadeleleri sırasında işlerine gelen şehzadeye destek vererek kargaşadan faydalanmaya çalıştılar. Örneğin Aydınoğlu Cüneyd Bey bu politikayı en iyi uygulayanlardandı. Ancak her defasında kaybeden tarafta yer aldı.