Fetret Devri, Osmanlı Devleti açısından büyük kayıplarla sonuçlandı. Ancak Anadolu beylikleri bu durumdan kazançlı çıktı. Yıldırım Bayezid tarafından ilhak edilmiş Aydın, Saruhan, Hamid, Germiyan ve Menteşe gibi beylikler Ankara Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını yeniden kazandılar. Bağımsız durumda olan beylikler de Osmanlı topraklarını işgal etmeye başladılar.

Fetret Devri mücadelelerinde işlerine gelen şehzadeye destek vererek kargaşadan faydalanmaya çalıştılar. Çelebi Mehmed tahta çıkınca Bizans, Sırbistan, Eflak ve Mora prenslikleri, Osmanlı hakimiyetini ve vergi ödemeyi kabul ettiler. Sultan, Balkanlar’da durumunu sağlamlaştırınca Ankara Muharebesi’nden sonra canlanan Anadolu beyliklerini tekrar itaat altına almak için harekete geçti.

Fetret Devri’nin önemli isimlerinden İzmir Beyi Cüneyd Bey, beyliğini yeniden kurmuştu. Çelebi Mehmed, 1414 yılında Cüneyd Bey’i mağlup edip, bütün Batı Anadolu’da Osmanlı hakimiyetini yeniden sağladı.

Osmanlı Sultanı, kardeşi Musa Çelebi’yle mücadelesi sırasında Bursa’yı kuşatıp, tahrip eden Karamanlılar’ı cezalandırmadan önce Karadeniz’in kuzeyindeki Candaroğulları’nın üzerine yürümek niyetindeydi.

Fakat Candaroğulları Osmanlı hakimiyetini tanıyınca Çelebi Mehmed, Karaman seferine çıktı. Osmanlı hükümdarı, seferden önce Karamanlılar’ın sırtlarını dayadıkları Memlük sultanına hediyeler gönderip, onların bu mücadeleye taraf olmasını önlemeye çalıştı. Osmanlı kuvvetleri Mart 1415’te Konya’yı kuşatınca Karamanlılar barış istedi ve yapılan antlaşmayla İsparta ve civarı ile Saidili, Osmanlı topraklarına katıldı. Çelebi Mehmed, 1417’de tekrar Karaman seferine çıkarak Kırşehir ve Niğde’yi ilhak etti.