Çelebi Mehmed ülkede düzeni yeniden sağladı. Ancak kısa bir süre sonra Timurlu tehlikesi yeniden baş gösterdi. Timur’un oğlu Şahruh babasının ölümünün ardından tahta geçip ülkesinin doğusunda hakimiyetini sağladı ve batıya yöneldi.

Timur’un Anadolu’da tesis ettiği statükoyu Mehmed Çelebi’nin bozmasına kızmıştı. Osmanlı Sultanı’na yazdığı mektupta “Töre-i İlhani’ye aykırı olarak kardeşlerini niçin öldürttüğünü” sordu. Çelebi Mehmed, Şahruh’a verdiği cevapta “Nasihatlerini kabul ettiğini, ancak atalarının problemlerini tecrübeyle çözdüklerini, bir ülkede iki hükümdarın barınamayacağını, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölünmesinin düşmanlarının işine yaradığı ve İslâm topraklarının Hristiyanlar’ın eline geçtiği, düşmanlarının daima fırsat kolladığını” söyledi.

Şahruh’un 1419 yılında batıya sefer hazırlıklarına başlaması Osmanlılar’ı telaşlandırdı. Karakoyunlular ve Memlükler ile işbirliği yolları arandı. Şahruh, Azerbaycan’ı işgal ettikten sonra Çelebi Mehmed’e bir mektup göndererek, Karakoyunluları Osmanlı topraklarına kabul etmemesini istedi. Osmanlı Sultanı, Şahruh’a itaat etmekten başka bir yol bulamadı.