Osmanlı tarih kitapları Çelebi Mehmed’i devletin bâni-i sânisi, yani ikinci kurucusu olarak gösterir. Çelebi Mehmed, Ankara Savaşı’nın kaybedildiğini görünce maiyeti ile valilik yaptığı Amasya’ya kaçmıştı. Bu sırada 15 yaşında olan Çelebi Mehmed, diğer kardeşlerine nazaran asker ve devletin imkanları bakımından en zayıf durumdaydı. Fakat zekası, mücadele azmi ve diplomatik kabiliyeti ile tahta çıkmayı başardı.

Çelebi Mehmed’in bulunduğu Amasya ve çevresi Danişmendli beyliğinin eski topraklarıydı. Anadolu’nun fethi sırasında ilk gazi beyliğin kurulduğu bu bölgede gaza ruhu hala canlıydı. Çelebi Mehmed’i iktidara taşıyan yolda en fazla yardımcı olan devlet adamları Bayezid Paşa, Hacı İvaz Paşa, Bicaroğlu Hamza Bey bu bölgenin insanlarıydılar. Fetret Devri sırasında “Sultan” ünvanını alan tek şehzade Çelebi Mehmed’dir. Çelebi Mehmed ilk önce Amasya ve çevresindeki Türkmenler’i itaat altına almak için uzun mücadelelere girmişti. Öldüğünde vücudunda 30’a yakın yara izi olduğu söylenir.