Oğlunun tahta çıkışını temin etmek için devlet adamlarına çok iyi davranan Çelebi Mehmed, Bizans’la da Mustafa Çelebi’yi bırakmaması için bir antlaşma yaptı. Çelebi Mehmed’in 4 oğlu vardı. Büyük oğlu Murad Amasya’da, yaşça daha küçük olan Mustafa Çelebi de Isparta’da sancakbeyiydi.

Diğer iki oğlu Yusuf ve Mahmud babalarının ölümünde çok küçüktüler. Çelebi Mehmed’in vasiyeti, yerine büyük oğlu Murad’ın geçmesi, Mustafa Çelebi’nin Anadolu’yu idare etmesi ve en küçük iki oğlunun da hayatta kalabilmeleri için Bizans’a gönderilmesiydi. Bizans da Çelebi Mehmed’in kardeşi Mustafa Çelebi’yi serbest bırakmayacak ve şehzadelerin masrafı için de Bizans’a belli miktarda bir para verilecekti.

Çelebi Mehmed, 35 yaşındayken Haziran 1421’de Edirne’de vefat etti. Sultanın ölümünün açıklanması son derece tehlikeli bir duruma yol açabilirdi. Bizans’ın elinde bulunan Şehzade Mustafa’nın durumu haber alıp, harekete geçmesinden korkuluyordu. Bu yüzden Çelebi Mehmed’in ölümü devlet adamlarının gayretleriyle 42 gün saklandı. Sultanın iç organları çıkarılarak, cesedi ilaçlandı. Durumdan şüphelenen askerleri ikna etmek için ölü padişaha elbise giydirilerek, az ışık alan bir köşeden askere gösterilmiş, askerin ileri gelenleri içeri girmek isteyince hekimbaşının hastanın yorulmaması yönündeki sahte uyarıları ile vaziyet kurtarılmıştı.

Şehzade Murad’ın Bursa’ya doğru geldiğini haber alan devlet adamları, Anadolu’ya sefer olduğunu, padişahın hastalığından dolayı önceden yola çıkacağını söyleyerek, eski Osmanlı başkentine doğru yola çıktılar. Çelebi Mehmed, Bursa’da Yeşil Türbe’ye gömüldü. II. Murad, 1421 Temmuz’unun sonunda Bursa’da tahta geçtiğinde 18 yaşındaydı.

Devlet ileri gelenleri, yeni hükümdarın amcası Mustafa Çelebi yüzünden başkent Edirne’ye gidip cülüs merasimi yapmak yerine, zaman kaybetmeden, Bursa’da II. Murad’ı tahta çıkardılar. Cülustan kısa bir süre sonra gelen Bizans elçileri II. Murad’ın tahta çıkışını tebrik ettiler ve babasının vasiyeti gereği küçük kardeşlerinin kendilerine verilmesini istediler. Ancak onların bu talebini Veziriazam Bâyezid Paşa; ''Müslüman evladının Müslüman olmayanlar nezdinde terbiyesi şeriata mugayirdir'' diyerek reddetti. Gözlerine mil çekilerek kör edilen bu iki şehzâde 1429’da Bursa’da meydana gelen veba salgınında hayatlarını kaybetmiştir.