1. Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan hammadde ve sömürge arayışı.

2. Almanya ve İtalya’nın sömürgeciliğe başlamaları.

3. İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’ya karşı silahlanmaya başlaması.

4. Rusya’nın sıcak denizlere inme isteği

5. Balkanlar’da Slav - Germen çekişmesi.

6. Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımı.

7. Fransa’nın Alsace-Loraine’i Almanya’dan almak istemesi.

8. Avusturya-Macaristan prensinin Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi (28 Haziran 1914).

9. Bağımsızlık isyanlarının artması.

10. Silahlanma yarışının hızlanması.

11. Fransa'nın 1871 Sedan Savaşı'nda kaybettiği Alsace- Loren bölgesini Almanya'dan geri almak istemesi

12. İngiltere ve Fransa'nın mevcut sömürgelerini koruma düşüncesi.

13. İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet.

14. Sırbistan'ın Avusturya topraklarında hak iddia etmesi.

15. İtalya'nın yeni sömürgeler elde etme isteği

16. Rusya'nın Panslavist politikası