I. Dünya Savaşı öncesi oluşan bloklar İttifak ve İtilaf olmak üzere ikiye ayrılıyordu. İttifak bloğunda Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bulgaristan, Osmanlı Devleti ve İtalya yer alırken İtilaf bloğunda İngiltere, Rusya, Fransa, Sırbistan, Japonya, Romanya, Portekiz, ABD, Brezilya ve Yunanistan devletleri bulunmaktaydı.

Ancak İtalya daha sonra taraf değiştirerek İtilaf bloğuna geçmiştir. Bulgaristan Çanakkale Savaşı'ndan sonra İttifak bloğuna katılmıştır.