Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı İngilizler'den geri almak ve Süveyş kanalını ele geçirerek İngiltere'nin Uzak Doğu sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek istemesi bu cephenin açılmasının başlıca nedenlerindendir.

Cephede mücadele 3 Şubat 1915 tarihinde başladı. Osmanlı ordusu Kanal Cephesi'nde Almanya'nın desteğiyle iki büyük harekat düzenlendi ancak başarılı olamadı.