Bu cephenin açılmasındaki başlıca nedenler şunlardır:

1. İngilizlerin Rusya’ya yardım ulaştırmak istemesi.

2. İngilizlerin Musul-Kerkük petrollerine sahip olmak istemesi.

3. İngilizlerin Hint deniz yolunun güvenliğini sağlamak istemesi.

İngilizlerin Basra'ya çıkarma yapmalarıyla bu cephede mücadele başladı. Türk ordusu Kut-ül Amare’de başarılı olduysa da İngilizler Bağdat’ı ele geçirmiştir. (11 Mart 1917)