12 yaşında bir çocuk olan Fatih Sultan Mehmed'in tahta geçmesi Haçlıları cesaretlendirdi. Haçlılar barış antlaşmasını bozup, Osmanlı Devleti üzerine yürüyüşe geçti. Osmanlılar ile Haçlılar arasındaki Segedin Antlaşması’nın bozulmasına Kardinal Çezarini ile Bizans sebep olmuştur. Kardinal Çezarini, Macar Kralı’nı “Papanın onayı alınmadan Müslümanlar’la yapılan hiçbir antlaşmanın muteber sayılamayacağını ve onlara karşı edilen yemine bağlı kalınamayacağını” söyleyerek antlaşmayı bozmaya ikna etmişti.

Haçlıların antlaşmayı bozup, Edirne’ye doğru harekete geçmeleri, Osmanlı Devleti'ni büyük bir sıkıntıya soktu. Tahtta 12 yaşında bir çocuğun bulunması Haçlılara cesaret verirken, Osmanlı devlet adamlarını da kara kara düşündürüyordu. Bu sırada II. Mehmed’in babasını, ''Hükümdarsan gel ordunun başına geç, yok eğer ben hükümdarsam emrediyorum gelip ordunun başına geç'' dediği anlatılır.

Ancak bu bilgiye dönemin kaynaklarında rastlanılmadığı gibi, Fatih’in babasını çağırma niyetinde olmadığı, hatta tam tersine lalalarının tesiriyle savaşa kendisinin gitmek istediği dönemin tarihlerinde belirtilir. Onun bu niyetini gerçekleştirmesine Veziriazam Çandarlı Halil Paşa engel olmuş, adam gönderip II. Murad’ı çağırtarak ordunun başına geçirmiştir. II. Murad geldikten sonra dahi II. Mehmed babasının Edirne’de kalması, kendisinin ise düşmana karşı gitmesi yönünde ısrar ettiyse de, bu fikri kabul görmemiştir.