Aslında sömürgecilik halen daha ortadan kalkmamıştır. Fakat emperyalist devletler bunu kaldırdıklarını iddia etmektedirler. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı sömürgeciliğin kaldırılmasına giden yolun başlangıcı oldu.

Sömürgeciliğin kaldırılmasına yol açan diğer bir gelişme de Amerikan’ın bağımsızlık savaşıdır. Amerikan bağımsızlık savaşı emperyalizme karşı sömürge ülkelerinin ilk bağımsızlık savaşıdır.

Amerikan’nın yayınladığı insan hakları beyannamesi bütün sömürge uluslara örnek olmuştur. Fakat ne acıdır ki geçmişinde sömürülmüş olan ve sömürgeciliğe karşı da ilk mücadeleyi başlatan devlet olan Amerika, bugün en büyük sömürü imparatorluğunu kurmuştur.