İlk Hristiyan kabileler tarafından yapılmış olması ve Hristiyanlığın ilk kutsal mabetlerinden birisi oluşu Sümela Manastırı’nı ayrıcalıklı kılar. Bir başka neden ise manastıra geldiğine inanılan bir resimdir. İnanışa göre Hz. İsa’nın havarilerinden olan Aziz Lukas’ın yapmış olduğu Hz. İsa ve Hz. Meryem resimleri manastırın inşası sırasında buraya getirilmiştir. Ancak günümüzde bu resimlere ait bir iz bulunmamaktadır.

Yüzyıllar boyu bizzat padişahlar tarafından gözetilip korunan manastır, maalesef son yüzyılda kendi insanımız tarafından tahrip edilmiş, define avcıları tarafından her yeri oyulmuş, eşsiz fresklerin üzerleri kazınmış ve hatta freskler üzerinde atış talimi bile yapılmıştır. Halen restorasyon ve bakım çalışmaları devam etse de bu konuda oldukça geç kalınmıştır.