Macar, Leh, Papalık, Venedik ve Balkanlar’daki çeşitli milletlerden oluşan Haçlı ordusu Türklere karşı kazandığı başarılarla şöhret kazanan Janos Hunyadi’nin komutasında ilerlerken, donanmaları da Çanakkale Boğazı’nı kontrol ediyordu. Çandarlı ve diğer devlet ileri gelenlerinin çağrısıyla harekete geçerek, yanındaki Anadolu askerleriyle İstanbul Boğazı’na gelen II. Murad, asker başına bir düka altını vererek Ceneviz gemileriyle Rumeli’ye geçti.

Edirne’ye yaklaştığında halk ve devlet adamları tarafından sevinçle karşılandı. Şehre girmeyen II. Murad ordunun komutanlığını üzerine aldı ve oğlu II. Mehmed ile Veziriazam Çandarlı Halil Paşa’yı, Edirne’nin müdaafası için bırakıp, Tuna’yı geçtikten sonra Varna’ya doğru ilerleyen Haçlıları karşılamak üzere hareket etti. İki ordu Varna şehrinin önlerinde karşılaştılar.

Sultan Murad’ın bulunduğu yerin önündeki hendeğin kenarına bir mızrak dikilmiş ve ucuna da Haçlıların bozduğu Segedin Antlaşması asılmıştı. Osmanlı tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Varna Savaşı, 10 Kasım 1444 tarihinde meydana geldi. Hunyadi’nin şiddetli saldırılarıyla sarsılan Osmanlı ordusunda panik havası yayılmak üzereyken, çekilmesini tavsiye edenlere uymayan II. Murad, kuvvetlerini toparladı.

Hunyadi Yanoş savaşın gidişatına göre elindeki kuvvetleri kullanmak istediğinden, Macar ordusunu ihtiyata almıştı. Ancak Osmanlı ordusunun dağılma emareleri göstermesi üzerine zaferin şerefini tamamen Hunyadi’ye bırakmak istemeyen Macar Kralı Ladislas (Wladislas) yerini bırakarak, savaşa katıldı. Bu sırada Osmanlı ordusu merkeze saldıran düşmanı içeri çekmek için yanlara doğru açıldı. Araya giren düşman askerleri şiddetli saldırılarla yok ediliyordu.

Bu sırada tedbirsizce Osmanlı ordusunun içlerine giren Macar Kralı, Koca Hızır isimli bir yeniçeri tarafından öldürüldü. Kralın kesik başı bir mızrağın ucuna geçirilerek Haçlıların bozduğu Segedin Antlaşması’nın asılı olduğu mızrağın yanına dikildi. Kralın ölümü ile moralleri bozulan Haçlıların çok az bir kısmı kaçarak canlarını kurtarabilmişlerdir.

Varna Savaşı, tarihin en büyük imha muharebelerinden biridir. Bu savaştan önceki iki yılda Macarlar karşısında alınan yenilgiler durdurulmuş ve buhran sona erdirilmiştir. Bu savaş aslında İstanbul’un kaderinin belirlendiği bir muharebeydi. Halil İnalcık, II. Murad’ın Varna Savaşı’nda kazandığı büyük başarının II. Mehmed’in hükümdarlığını iyice gölgeledi ve tahttaki durumunu zora soktuğunu söyler. II. Mehmed’in lalaları onu Varna Savaşı’ndan daha büyük bir başarıya yönlendirdiler. Bu da İstanbul’un fethiydi.