II. Dünya Savaşı büyük bir yıkıma sebep oldu. 80 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bu savaş dünya genelinde ekonomik krizlere, ülke sınırlarının değişmesine ve salgın hastalıklara yol açtı.

1939 yılında patlak verip 1945 tarihine kadar sürmüş olsa da savaş hazırlıkları çok daha önce 1933 yılında başlamıştır. I. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan Almanya ağır şartlar içeren Versay Anlaşması'nı imzalamak zorunda bırakıldı. Bu dönemde yükselişe geçen Adolf Hitler öncülüğündeki Nazi Partisi Büyük Alman İmparatorluğu'nun yeniden doğuşunu sağlamak amacıyla Polonya'ya saldırdı.

II. Dünya Savaşı tarafları Müttefik ve Mihver Devletleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği (SSCB), ABD, Çin ve Fransa Müttefik Devletler safında yer alıyordu. Mihver Devletleri bloğunda ise Almanya, İtalya ve Japonya bulunmaktaydı. Toplamda 100 milyondan fazla askeri personelin dahil olduğu bu savaş dünya tarihinin en kanlı ve en büyük savaşı olmuştur.

I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerin ağır şartlar içeren anlaşmaları imzalamaya mecbur bırakılması II. Dünya Savaşı'nın başlamasının başlıca nedenidir.

Diğer nedenler ise şunlardır:

- I. Dünya Savaşı'ndan sonra hudutların çizilmesinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu nedenle etnik çatışmalar ve sınır meseleleri ortaya çıktı.

- İtalya I. Dünya Savaşı'ndan galip ayrılmasına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya'yı saldırgan bir devlet haline getirdi.

- Uzak Doğu'da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa devletlerini Asya'dan çıkarmak istedi.