Pusulanın bulunması coğrafi keşiflerin başlamasına neden oldu. Keşiflerin öncülüğünü Portekizliler ve İspanyollar yapsa da zamanla keşif yapan ulus sayısı artmış ve birçok Avrupa ülkesi yeni topraklar keşfetmiştir. Avrupalı devletler ayak bastıkları bu yeni toprakların yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürmüşlerdir.