1. İngiltere savaştan çıkan en karlı devlet oldu ve Avrupa'nın en güçlü devleti haline geldi.

2. Fransa, Almanya’nın etkisinden kurtularak ikinci güçlü devlet haline geldi.

3. İtalya, Avusturya’dan toprak aldı ve 12 adalara hakim oldu.

4. Rus, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkıldı ve yeni devletler kuruldu.

5. Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve SSCB gibi yeni devletler kuruldu.

6. Avrupa’da güç dengeleri bozuldu.

7. Yenilen devletlerde rejim değişikliği yaşandı.

8. Dünya barışını sağlamak için merkezi Cenevre’de olan Milletler Cemiyeti kuruldu.

9. Sömürgeciliğin yerini manda ve himayecilik aldı.

10. Azınlıklar meselesi ortaya çıktı.

11. I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar, II. Dünya Savaşı’nın zeminini hazırlamıştır.