Günümüzde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan trenleri ne kadar yük taşıyabildiğini merak ediyor musunuz?

Trenler, önceden güzergâhı belirlenmiş olan raylar üzerinde lokomotif tarafından çekilen çok sayıda vagondan oluşan bir ulaşım ve taşıma aracıdır. Trenler yolcu taşımalığında hem alt yapı yetersizliği hem de günümüzde büyük gelişme gösteren diğer ulaşım araçları arasında sıklıkla tercihe edilmiyor olmasına karşın son dönemde özellikle ülkemizde gelişen hızlı tren teknolojisi ile tren yolculuklarına ilgi artış göstermiştir.

Trenin ilk kullanılmaya başladığı yer 1800’lü yılların İngiltere’siydi. Trenlerin birkaç lokomotif tarafından çekilen ve itilen vagonlardan oluşan bir araç olduğunu belirtmiştik. Trenler ile ilgili merak edilen sorular arasında ‘Trenler kaç ton yük taşıyabilir? Trenler ne kadar yük çekebilir?’ Sorular sıkça yer alır. Bir tren vagonuna yüklenecek olan en büyük ağırlık vagon tipine ve geçiş güzergâhı üzerindeki dingil basınçlarına göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak belirtmek gerekirse 2 akslı vagonlara 26 tona kadar, 4 akslı vagonlara ise 55 tona kadar ağırlık yüklenebilmektedir.

Tren taşımacılığının avantajları nelerdir?

Tren taşımacılığının karayolları taşımacılığına göre bir takım avantajları bulunmaktadır. Öncelikle demiryolu taşımacılığında fiyatlar devamlı olarak değişmez yani yıllık bazda sabit kalır.

Trenler karayolu taşıtlarına göre daha çevre dostudur. Karayolu taşıtlarına göre trenler çevreye daha az karbondioksit salar. Birbirlerine entegre edilmiş blok trenler sayesinde yüksek ağırlıklardaki yüklerin taşıması yapılabilmektedir. Son olarak tren taşımacılığının karayolları taşımacılığına göre ekonomik yönden fiyatları daha uygun olmaktadır.