Küresel ısınma fiziksel olarak, deniz seviyelerinde yükselme, buzullarda erime, sıcak hava dalgaları ve su baskınları ile, biyolojik olarak bahar mevsiminin erken hissedilmesi ile kendini göstermektedir.

Meydana getirdiği fiziksel ve biyolojik iklim değişiklikleriyle küresel ısınma, ekonomik ve sosyal alanlarda toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu etkiler; canlı türlerindeki çeşitliliğin azalması, yağış rejiminin değişimiyle oluşan su baskınları ve kuraklığın artması, besin kaynaklarının ve temiz su kaynaklarının azalmasıdır. Su ve besin yetmezliği sebebiyle bir takım bulaşıcı hastalıklar hızla yayılmaktadır.

Sıcaklık artışına bağlı olarak polen mevsiminin uzaması da astım gibi hastalıkları tetiklemektedir. Ayrıca iklim değişikliği insanın ruh sağlığını da önemli derecede etkilemektedir. Kyoto Protokolü ve diğer çevreci örgütlerin çalışmalarıyla küresel ısınma ile mücadelede yol kat edilmiş olsa da ısınmanın ve deniz seviyesinin yükselmesinin asırlar boyu sürmesi beklenmektedir.

Bu açından bakıldığında küresel ısınmanın gezegenimiz için çok ağır sonuçları olduğu ortadadır. Küresel ısınmanın sonuçları maddeler halinde özetlenirse şöyle bir tablo ortaya çıkar:

- Buzullarda erime

- Deniz seviyesinde yükselme

- Sıcak hava dalgaları

- Su baskınları

- Mevsim ve iklim değişiklikleri

- Kuraklık

- Biyolojik çeşitliliğin azalması