Küresel ısınma, tüm dünyanın ortak sorunudur. Hükümetler sorunun çözümü için maddi kaynak ayırmazlar ve bu konuda kararlı ve etkili olmazlarsa bireysel çabalar asla yeterli olmayacaktır. Sanayileşmede tüketilen enerjide değişikliğe gidilmesi ve önlemler alınması gerekmektedir.

Fabrikalarda enerji kayıpları önlenmeli, geri dönüşüm sistemleri oluşturulmalı ve zararlı gazları salan sistemler değiştirilmelidir. Fosil yakıtlar yerine güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek önemlidir.

Bunun yanında sağlık yöneticileri halk sağlığı stratejileri geliştirmelidirler. Toplum duyarlılığını artırmak için halka yönelik eğitim seminerleri ve konferanslar verilmelidir.