Türkiye’nin üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke olması nedeniyle, farklı bölgelerinde yaşanan iklimlerin ozon tabakasının incelmesi ve sera gazlarından çok fazla etkilenmesi demektir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda artan sıcaklıklardan dolayı çöl iklimine yaklaşması durumu söz konusudur.

Su kaynaklarında oluşan azalma giderek kendini daha fazla hissettirecek ve zamanla içecek su ihtiyacı çoğalacaktır. Topraklarda yaşanacak değişiklik bir ülkenin olmazsa olmazı olan tarımı zarara uğratır. Bu durum ise ülkelerin kalkınmasında önemli sorunları ortaya çıkarır. Türkiye de bir tarım ülkesi olduğu için toprak ve su çok önemli kaynaklardır.