Kuraklık en tehlikeli doğal afetlerden birisidir. Etkileri ve sonuçları büyük önem arz etmektedir. Kuraklık, doğal çevreden, insan yaşamına kadar hemen her canlıyı etkilemektedir. Kuraklığın sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

- Ağaçlar ve ormanlar yok olur

- Sağlık sorunları ortaya çıkar

- Su kaynakları azalır

- Tarım alanlarında verim düşer

- Toplu hayvan ölümleri gerçekleşir