Sosyal kanunlara, toplumsal hayatın gerektirdiği kurallara uyamama durumuna sosyopati (antisosyal kişilik bozukluğu) denir. Sosyopat, antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanan durumun sosyal ortamda görülen halidir. Kişiler kurallara uymakta zorluk çeker, kanunları çiğner, diğer kişilerin haklarına saygı duymazlar. Karşılarındaki bireyle etkili bir iletişime geçemezler, duygularını anlayamazlar ve onlardan etkilenmezler, hatalarından pişmanlık duymazlar. Kısacası empati yoksunu bir kişilikleri vardır. Bu kişilere sosyopat denir.

Bu rahatsızlıkta en sık görülen durum suç işleme, saldırganlık gibi problemlerdir. Kişiler suç işlemeye karşı her zaman meyillidirler. Ruhsal yada fizyolojik bir bozukluk değil, bir kişilik bozukluğudur ve erken yaşlarda belirtiler verir. Ancak tanısı 18 yaşından sonra konur. Bebeklik yaşlarında belirti vermez, çocukluk dönemlerinde yavaş yavaş toplum kurallarına uymama, davranış bozuklukları ile kendini göstermeye başlar. İlerleyen yaşlarda ise kişiye, sosyopati kişilik bozukluğu olarak tanı konur.

SOSYOPATLAR NASIL DAVRANIR?

Sosyopatlar için aile, arkadaş gibi kavramlar yoktur. Herkesin hakkını ihlal edecek şekilde davranış gösterirler. Bu kişiler ailelerinde de, okul ve iş yerlerinde de, tanımadıkları insanların yanında da sorun oluşturabilirler. Sosyal ortamda diğer kişilerin isteklerini ve duygularını sezemediği yada sezse bile bunu çok umursamadıkları için genellikle sosyopat toplumda farkedilir. Bir sosyopatın yakın arkadaşları, bir grupları yoktur. Grup içindeki kurallara uyma eğilimleri olmadığından ortamdan dışlanırlar. Aile ve eşleriyle de devamlı sorunlar yaşarlar, ailelerine karşı duygu ve bağlılıkları yoktur. Haksızlığa tahammül edemediklerini söylerler ve bunun için tartışırlar. Haklı olduklarını göstermek içinse bir başkasının hakkını gasp edebilirler.