Üzümün içerisindeki sıvının atomlarının hızlı bir şekilde titreşmesi ile dış kabuğunda bulunan atomların titreşiminin orantısız oluşundan dolayı basınç nedeniyle patlıyor.