Toplumda az konuşan insanlara asosyal, çok konuşanlara ise geveze olarak bakılmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre az konuşmanın beyine zarar verdiği saptanmıştır. Zihinsel sohbetlerin ise beyinin gelişmesine yardımcı olduğu belirlenmiştir.