Malta humması nasıl teşhis edilir?

2018-02-15 14:20:11

Kan kültüründen brusella bakterisinin izole edilmesi ve serum aglütinasyon testi (SAT) ile malta humması teşhis edilir.