Kuş gribi, hasta veya ölmüş hayvanlarla yakın temas halindeki insanlara geçmektedir.. Ayrıca kirlenen yüzeylerle temas etmek ya da havayı solumak da hastalığı insanlara bulaşmaktadır. Virüs insana geçtikten 2-4 gün sonra hastalık ortaya çıkar.