Böbrek kanserine yakalanan bir hasta cerrahi müdahale ile tedavi edilmektedir. Bunun dışında targeted ve biyological terapi adı verilen iyileştirme yöntemleri vardır.

Hasta için seçilecek tedavi genellikle:

- Tümör büyüklüğüne

- Tümörün böbrek dışındaki dokulara yayılımına

- Hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bakılarak kararlaştırılır

Böbrek kanserinin evreleri nelerdir?

Evre 1: Bu evrede tümör, 7 cm’den daha küçüktür ve sadece böbrek içerindedir.

Evre 2: Tümör, 7 cm’den büyüktür. Ancak böbrek dışındaki organlara yayılım göstermemiştir.

Evre 3: Tümör herhangi bir büyüklükte olmakla birlikte lenf bezlerine geçiş göstermiştir veya çevredeki kan damarlarına yayılmıştır.

Evre 4: Tümör, vücutun çeşitli bölgelerine yayılmıştır.