Bir kasın üzerine çok fazla yük bindirmek ve aşırı çalistırmak adale çekilmesine yok açabilmektedir.