- Damar bozuklukları

- Anal fistül

- Hemoroit

- Ülseratif kolit

- Kron hastalığı

- Divertiküler hastalık

- Kolorektal polip

- Kolorektal kanser