Sanayileşmenin artması, motorlu araçların çoğalması ve yaygın soba kullanımı hava kirliliğinin başlıca nedenleridir.